BORALIT

BORALIT
 

Boralit, de referentie voor

Waterzuiveringen

Een waterzuiveringsinstallatie van Boralit biedt naast kwaliteit talloze voordelen:
  • De waterzuiveringen zijn vervaardigd uit kunststof. Er kan geen sprake zijn betonrot of barsten die optreden. De levensduur bedraagt meer dan 50 jaar
  • Het systeem is eenvoudig af te regelen en niet storingsgevoelig
  • Alle onderdelen  zijn zeer licht, waardoor het geheel zeer makkelijk verplaatsbaar is
  • Keuze uit twee kant-en-klare supercompact modellen (5/3 en 8/3) in monoblok, en 12 I.E. (inwoners equivalent), 16 I.E., 22 I.E. en 30 I.E. met losse tanks
  • De zuiveringscapaciteit ligt hoger met een lagere slibafzetting
  • De pomp heeft een zeer laag energieverbruik
  • Deze waterzuivering is zeer onderhoudsvriendelijk (geen losse onderdelen die enige reiniging vereisen)
  • Activatoren zijn overbodig tijdens de opstart en het gebruik
  • Geleverd volgens de Europese norm CE EN 12566-3:2005

De kleinschalige waterzuiveringen van Boralit werken volgens een actief slibsysteem. De eerste tank is een voorbezinker en werkt als een septische put. De tank in het midden wordt intensief belucht. Hierin bevindt er zich een mengsel van afvalwater en biomassa. Deze biomassa ontwikkelt zich in het afvalwater, in de vorm van slibvlokken groepjes micro-organismen.
Bij de waterzuiveringsinstallatie van Boralit staat de beluchting zowel in voor de zuurstofvoorziening als voor het mengen van de reactorinhoud. Door plaatsgebonden of periodiek te beluchten kan men afwisselend aërobe en anoxische omstandigheden creëren.
De scheiding tussen het gezuiverde water en het actief slib vindt plaats in de nabezinktank. Hierbij wordt een deel teruggeleid naar het beluchtingsbekken (middenste tank). Dit gebeurt onder de vorm van retourslib. Dit neemt aanzienlijk toe bij het zuiveringsproces. Hiervoor moet het slib uit het systeem worden weggelaten, zodat het slibgehalte in de beluchtingstank op het gewenste niveau wordt gehouden.

Bekijk hier het volledig assortiment waterzuiveringen van Boralit.

Septische putten

Boralit biedt een uitgebreid gamma aan van septische putten in polyethyleen. Er zijn verscheidene modellen beschikbaar van 1.000 tot 6.000 liter.
De klassieke fecaliëntank ontvangt enkel afvalwater van het toilet (zogenaamd "zwart" water) terwijl de alle-water-tank zowel het zwart als het grijze water (afkomstig van badkamer en keuken) ontvangt.
In vele gevallen wordt slechts een klassieke fecaliëntank geplaatst, alhoewel een tank alle waters aan te raden is. Hier komt een homogener afvalwater in, wat zorgt voor een betere werking van de installatie. In dit geval moet de tankinhoud wel groter zijn.
In een septische put mag er geen regenwater geloosd worden. Anders kan hij onmogelijk werken.
De Boralit installaties zijn eenvoudig te plaatsen door het beperkte gewicht en zijn gegarandeerd waterdicht.
De septische tank draagt op de behuizing een label van 50 jaar garantie tegen alle aantoonbare fabricagefouten indien plaatsingsvoorschriften strikt werden nageleefd. Op onderdelen geldt 2 jaar garantie.

Regenwatertanks / Regenwaterrecuperatie

Septische putten kunnen ook gebruikt worden als regenwatertanks.
Regenwaterrecuperatie betekent dat u voor sommige taken in uw huishouden regenwater gebruikt in plaats van duur stadswater, zoals voor toiletten, wasmachine en buitenkranen.
Moeilijk is dit niet. U koopt een regenwatertank, plaatst die ergens in de grond en maakt een aansluiting met de dakgoot. Na een tijdje zit de regenwaterput vol regenwater, ideaal voor gebruik binnen en buiten. U hebt natuurlijk wel een regenwaterpomp nodig. Het regenwater moet immers vanuit de tank naar de verschillende kraantjes worden gestuwd. Afhankelijk van uw persoonlijke wensen kunt u uw recuperatiesysteem van een aantal interessante opties voorzien, die eveneens beschikbaar zijn.
 
                                                                     Mogelijk montage-opstellingen:Bekijk hier hoe uw benodigde tankvolume voor waterrecuperatie wordt berekend.


Hier een KORT overzicht van het volledige Boralit gamma kunstof tanks.

BORALIT producten in de kijker