Zelf betonklinkers leggen

Zelf klinkers leggen in uw tuin of op uw oprit is niet moeilijk. Volg onderstaande stappen en tovert uw tuin om tot een fantastische plaats om te genieten. Alsook bekijk onderaan de korte plaatsingsfolder.

Stap 1: Kies de juiste klinkers

Kies uw favoriete klinker in onze winkel. Maar geen twee stenen zijn ooit gelijk. Laat dus zeker al uw klinkers samen leveren en gebruik terrasklinkers van verschillende pallets door elkaar om een harmonieuze kleurschakering te krijgen.
Controleer elke terrasklinker ook nauwkeurig op barsten en kleurverschillen. Dat is essentieel als u zelf klinkers legt.

Stap 2: Plaats de kantopsluiting van uw klinkers

Door de kantopsluiting eerst te plaatsen, vermijdt u dat uw klinkers gaan schuiven. Kies voor een brede of een diepe kantopsluiting en voorzie altijd een steunkussen in mager beton (150 à 200 kg cement / m3 = 1 deel cement per 5 à 7 delen zand). Leg voorlopig een rij klinkers tussen de kanten om de afstand exact te bepalen.

Stap 3: Leg de fundering voor uw klinkers aan

Zorg voor een drainerende ondergrond onder uw klinkers. Maak hem stabiel met een stabilisémengsel van zuiver gewassen rivierzand (0/2-0/5 mm) waarbij u per kubieke meter maximaal 150 kg cement toevoegt (1 deel cement per 7 delen zand). Dat mengsel moet u gelijkmatig verwerken binnen de 3 uur, met een dikte van 15 cm. Vermijd vlekken door de stabilisé snel weg te borstelen. Hebt u heel diep moeten graven? Gebruik dan gebroken steenslag om de onderlaag op te vullen.
Voorzie 15% overdikte en verdicht om te vermijden dat de straatlaag erin wegspoelt. Zorg dat de bovenzijde van de fundering 1% verval richting de straat vertoont om regenwater te laten aflopen weg van het huis.

Stap 4: Plaats de straatlaag en de klinkers

Maak met hetzelfde funderingsmengsel een straatlaag, afgereid op een egale dikte van 4 cm (3 cm na verdichting). Die straatlaag werkt kleine dikteverschillen tussen de klinkers weg en wordt bijgevolg niet eerst verdicht. Het verdichten gebeurt pas bij het aantrillen van de klinkers na de plaatsing.
Leg de klinkers op de straatlaag tegen elkaar, met een kleine voeg. Vermijd waterplassen op de bestrating door de klinkers te plaatsen met een verval van 1 à 2 cm per meter. Houd er ook rekening mee dat de klinkers best enkele centimeters boven het niveau van de perken liggen.

Stap 5: Voeg de klinkers en tril ze af

Borstel de klinkers in met fijn wit zand en veeg het oppervlak schoon.
Reinig ook de trilplaat grondig voor u begint af te trillen.
Start aan de rand en beweeg langzaam naar het midden.
Reinig de bestrating daarna met zuiver water.

Bonus: Hoe klinkers leggen op andere ondergronden

Op zand: Gebruik zuiver gewassen rivierzand (0/2-0/5 mm) als stabilisé en plaats een waterdoorlatende gronddoek tussen de onderfundering en de zandlaag. Plaats uw klinkers op een niet-verdichte straatlaag.
Op split: Gebruik een fundering en onderfundering van gebroken steenslag (0/20-0/32 mm) en een straatlaag van split (1/3-2/5 mm). Rei af op 3-5 cm zonder vooraf te verdichten.

Wilt u graag wat inspiratie over hoe de klinkers te leggen? Bekijk dan zeker de legpatronencalculator voor legpatronen van klinkers.