Kunstgras plaatsen

Kunstgras leggen is eenvoudiger dan u denkt. Deze handleiding geeft weer hoe kunstgras te plaatsen.

Voorbereidingen

Om kunstgras te kunnen plaatsen is er een vlakke, stabiele en waterdoorlatende ondergrond nodig. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen TUIN en TERRAS.

Tuin

De ideale ondergrond voor kunstgras is stabilisé. Het grote voordeel van stabilisé is enerzijds een stabiele ondergrond maar het weert ook onkruid en mollen. Indien men geen last heeft van een onstabiele bodem, verzakkingen, mollen,… kan het kunstgras op de grondaarde geplaatst worden. Verwijder hierbij dan wel eerst de toplaag en maak deze gelijk tot 1,5 à 2 cm onder het gewenste niveau van het kunstgras met behulp van zavelzand en tril het oppervlak effen aan.

Klop azobé paaltjes in elke hoek alsook om de 2 meter langs de kanten. Deze moeten gelijk zitten met het oppervlak daar de geotextiel en het kunstgras erop worden bevestigd.

Balkon of (dak)terras

Om kunstgras te plaatsen op een balkon of (dak)terras is het belangrijk dat er een goede afwatering is voorzien. Er dient hierbij een witte geotextiel met drainagenoppen te worden voorzien die fungeert als drainagemat maar ook als buffer om te hoge temperaturen van de zon te vermijden.

Plaatsing

Geotextiel

Een geotextiel moet steeds voorzien worden onder kunstgras. Ze heeft een druk verdelende functie, is onkruidwerend en geluidsdempend als er op een stabilisé gewerkt wordt. Rol de geotextiel uit, snijd uit op maat en bevestig met nagels op de azobé paaltjes. TIP: besproei het geotextiel met water. Op deze manier zet het zich vast aan de ondergrond en zal het niet verschuiven eens het kunstgras erover wordt getrokken/gerold.

Nadat het geotextiel versneden en geplaatst is, kan men beginnen met het uitrollen van de kunstgrasrollen. Kies hierbij één richting van de vezels en hanteer deze richting bij de volledige plaatsing. De vezels worden het best gelegd in de richting van waaruit men het meest naar de tuin kijkt. Het mooiste effect bekomt men als men in de kunstgrasvezels kijkt (vezels wijzen in u richting). Probeer dus zoveel mogelijk te vermijden dat men op de rugzijde van de vezels kijkt.

Snijden

Het op maat snijden en het afwerken van de randen van het kunstgras-tapijt dient te gebeuren met een stevig, scherp mes. Snijd hierbij eerst de rand van de moederdoek af. Men kan zich hierbij baseren op de voorlaatste tuftlijn. Tevens snijd je best schuin, langs de achterkant, tussen de lussen door van de grasvezels. Op deze manier beschadig je geen vezels. Voorzie bij het op maat snijden steeds een marge van 5cm. Deze marge kan je dan afsnijden op het einde van de plaatsing van kunstgras. Leg alle naden op 1mm tegen elkaar: indien verder ziet men de ondergrond, indien dichter zal het gras niet meer op de grond liggen.

Lijmen

Onder de naden dient er een lijmband aangebracht te worden. Nadat al het snijwerk gebeurd is en het kunstgras op de juiste plaats ligt kan de 2-componentenlijm worden gemengd door middel van een staafmixer. De lijm wordt best in kleinere hoeveelheden gegoten om de verdeling op de lijmband gemakkelijker te maken. Aan de hand van een lijmkan wordt de lijm verdeeld (gebruik van plastic handschoenen wordt hierbij aangeraden). Het is noodzakelijk dat eventuele lijmresten onmiddellijk worden verwijderd daar een teveel aan lijm zich via de naden en perforaties tussen de vezels zal afzetten. Opgelet, deze lijm verhardt snel en is niet bruikbaar bij regenweer!

De naden worden vervolgens dicht gelegd en stevig aangedrukt. Voor het dichtleggen is het handig dat men dit met 2 personen doet zodat het kunstgras zoals een ritssluiting dicht gemaakt kan worden. Na het dichten van de naden moet er minstens 3 keer over de volledige lengte van de naad worden gewandeld. Doe dit met kleine stapjes om zo de volledige naad goed aan te drukken.

Als men bovenstaande stappen nauw volgt, zou men in staat moeten zijn om zelf kunstgras te leggen!